Oferta pracy: Senior Communications & Outreach Manager

22 Jun 2023 | Vacancies | 0 comments

Partnership Hub to holistyczne centrum koordynacji wsparcia dla ukraińskich uchodźców i Polskich społeczności, dotkniętych trwającą wojną i związanymi z nią wyzwaniami.

Koordynujemy i umożliwiamy współpracę społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań na rzecz tolerancji, dialogu, integracji społecznej, zwalczania nienawiści i dezinformacji, zapewniania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, możliwości ekonomicznych i innych podstawowych usług w województwie podkarpackim. Nasze holistyczne podejście ma na celu zaspokojenie wieloaspektowych potrzeb tej szczególnie potrzebującej społeczności oraz budowanie trwałej współpracy w całym regionie. Prowadzimy badania nad dezinformacją w regionie i pracujemy nad promowaniem pozytywnego nastawienia do uchodźców wśród lokalnej społeczności poprzez kampanie podnoszące świadomość społeczną oparte na rzetelnych badaniach naukowych.

Poszukujemy doświadczonego Senior Communications & Outreach Managera do wsparcia zespołu projektu Partnership Hub, w szczególności w zakresie współpracy z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami i partnerami, organizacji wydarzeń tematycznych, zarządzania, tworzenia i wdrażania strategii działań komunikacyjnych projektu.

Praca będzie odbywać się w okresie od lipca do listopada w łącznym wymiarze 120-160 godzin miesięcznie po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i gotowości do pracy w pełnym wymiarze godzin również w ramach wsparcia innego projektu. Praca możliwa jest zdalnie lub w biurze w Rzeszowie. W przypadku pracy zdalnej, wyjazdy na Podkarpacie mogą być wymagane. 

Nasze oczekiwania:

 1. Tworzenie i wdrażanie strategii komunikacyjnej projektu
 2. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami i partnerami, na przykład, z władzami lokalnymi, samorządami regionalnymi, przedsiębiorstwami, prasą i mediami oraz innymi stronami trzecimi, w celu wdrożenia i realizacji celów projektu.
 3. Wspieranie sub-grantobiorców i partnerów projektu w realizacji ich działań i sprostaniu wyzwaniom pojawiającym się podczas realizacji projektu, w tym w tworzeniu wspólnych działań komunikacyjnych.
 4. Kontakty z prasą i mediami w regionie i w całej Polsce, w tym tworzenie i dystrybucja komunikatów prasowych, a także wsparcie europejskich działań komunikacyjnych Alliance4Europe.
 5. Wykorzystanie lokalnych, regionalnych i krajowych sieci do osiągnięcia celów projektu oraz ogólnej misji i zasięgu Alliance4Europe. Zapewnienie zespołom Alliance4Europe odpowiedniego wkładu w łączenie społeczności projektu z społecznościami spoza regionu.
 6. Współpraca z menedżerem ds. mediów społecznościowych w budowaniu strategii mediów społecznościowych oraz rozwoju mediów społecznościowych i strony internetowej.
 7. Organizowanie i nadzorowanie wydarzeń tematycznych.
 8. Monitorowanie mediów
 9. Zdolność do współpracy z agencjami oraz wspierania i koordynowania kampanii związanych z projektem.
 10. Zapewnienie wsparcia zespołowi projektowemu i Alliance4Europe poprzez dalsze wsparcie strategiczne lub logistyczne w celu osiągnięcia celów projektu.

 

Wytyczne i termin składania ofert

 • Harmonogram pracy: Od lipca 2023 r. do listopada 2023 r.
 • Termin składania ofert: do 28go czerwca 2023 r.

 

Wymagane szczegóły w ofercie:

 1. CV z opisem dotychczasowego doświadczenia w wykonywaniu podobnych czynności
  1. Znajomość języka polskiego i angielskiego jest konieczna, język ukraiński będzie dodatkowym atutem
  2. Doświadczenie w komunikacji strategicznej będzie wysoce pożądane Doświadczenie w zwalczaniu dezinfromacji będzie dodatkowym atutem
  3. Doświadczenie w pracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i uchodźcami będzie dodatkowym atutem
 2. Portfolio

 

Oferujemy:

 1. Pracę w młodym, międzykulturowym, zaangażowanym zespole oraz w organizacji tworzącej innowacyjne projekty w Polsce i Europie.
 2. Znajomość specyfiki pracy z wieloma instytucjami z sektora publicznego, prywatnego i non-profit.
 3. Poczucie działania na rzecz dobra społecznego. Wierzymy, że warto wspólnie budować naszą wspólną przyszłość.

Prosimy o przesłanie oferty współpracy i biografii do 28.06.2023 r. drogą mailową na adres: partnershiphub@alliance4europe.eu

Kontakt: partnershiphub@alliance4europe.eu