Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii: pozytywna komunikacja wokół ukraińskiej migracji

22 May 2023 | Vacancies | 0 comments

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii: pozytywna  komunikacja wokół ukraińskiej migracji 

Partnership Hub to holistyczne centrum wsparcia dla ukraińskich migrantów w Polsce, którzy ucierpieli  w wyniku trwającej wojny. 

Koordynujemy działania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia  psychospołecznego, proponujemy możliwości rozwoju zawodowego i inne niezbędne usługi na terenie  województwa podkarpackiego. Nasze holistyczne podejście ma na celu zaspokojenie wieloaspektowych  potrzeb tej grupy. 

Obecnie prowadzimy badania nad dezinformacją w regionie, których celem jest zbadanie aktualnych  narracji i postaw Polaków w obszarze ukraińskiej wojny i migracji. Badamy, w jaki sposób zmiany narracji  wpływają na postawy wobec różnych grup społecznych, w szczególności takich jak ukraińscy uchodźcy,  badamy czynniki, które przyczyniają się do tych zmian. 

Poszukujemy agencji reklamowej, która w oparciu o badania stworzy i przeprowadzi pozytywną i  uświadamiającą kampanię w ścisłej współpracy z zespołem ekspertów Partnership Hub. 

Nasze oczekiwania: 

 1. Opracowanie strategii kampanii medialnej w obszarach spójności społecznej, integracji i dezinformacji  – grupy docelowe do określenia. 
 2. Prowadzenie kampanii na różnych platformach (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn itp.) – kanały  do ustalenia. 
 3. Współpraca z naszymi partnerami przy wdrażaniu zaplanowanych działań. 
 4. Tworzenie ciekawych treści i przekazów (tekst, obraz, filmy) oraz prowadzenie pozytywnej narracji  wokół migracji i migrantów, która jest zgodna z naszymi celami i interesująca dla naszych docelowych  odbiorców. 
 5. Stała analiza wskaźników w mediach społecznościowych i bieżące dopasowywanie strategii w celu  poprawy zasięgów itd. 

Zaplanowane działania powinny dotrzeć do minimum 3,7 mln odbiorców w całej Polsce. Budżet 

Maksymalna kwota przyznana na kampanię wynosi 38 700 euro (14 200 euro na produkcję treści medialnych, 20 000 euro na promocję kampanii w mediach społecznościowych, 4 500 euro na ocenę  wpływu kampanii i przygotowanie raportu). 

Wytyczne i termin złożenia oferty 

 1. Cele kampanii: (do ustalenia po zakończeniu badania) 
 2. Harmonogram: od 15 czerwca 2023 do 31 października 2023. Czas samej kampanii do ustalenia (ok.  września 2023). 
 3. Termin składania ofert: do 28 maja 2023 
 4. Wymagane dane w ofercie: 
 • Proponowany budżet związany z realizacją kampanii 
 • Proponowany plan działania 
 1. Portfolio poprzednich kampanii 
 2. Dodatkowe pytania: 
 • Czy zajmowali się Państwo kampaniami społecznymi? 
 • Czy zajmowali się Państwo kampaniami opartymi na wynikach badań? 

Prosimy o przesłanie oferty kampanii i portfolio do 28.05.2023 za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres maia.mazurkiewicz@alliance4europe.eu 

Kontakt 

Maia Mazurkiewicz, Head of StratComm at Alliance4Europe maia.mazurkiewicz@alliance4europe.eu 

Arkadiusz Brzeziński, Project Coordinator  arkadiusz.brzezinski@alliance4europe.eu